Conform legislaţiei române în vigoare orice Client are dreptul de a returna produsele achiziţionate, prin apelare la denunţarea unilaterală a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără invocarea vreunui motiv.

Produsele neperisabile precum jucăriile, vazele, etc. se pot returna în termen de 14 zile calendaristice de la primirea comenzii.

Produsele perisabile nu se pot returna.

Conform

-OUG 34/2014 art.16,lit.d)  florile și produsele alimentare constituie produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid și sunt exceptate de la dreptul de retragere;

-Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.05.1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță – art. 3, pct. (2), primul paragraf) contractele de furnizare de produse alimentare, băuturi sau alte bunuri de consum curent furnizate la domiciliului consumatorului, la reședința acestuia sau la locul său de muncă prin distribuitori stabili, nu pot fi denunțate unilateral;

-Ord. 130⁄2000, art. 10. Lit. c) – Consumatorul nu poate denunţa unilateral contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

Procedura de retur:

1. Puteți returna numai produsele care nu sunt perisabile și/sau alimentare. În consecință, florile și dulciurile nu se pot returna, jucăriile, vazele, da.

2. Returnarea se face prin trimiterea produselor prin orice modalitate doriti.

3. Transportul coletului de retur va fi plătit de către dumneavoastră.

4. În colet se vor afla toate documentele primite inițial și solicitarea de returnare a sumei plătite, indicând contul și banca unde se vor returna banii.

5. Coletul trebuie trimis la sediul SC. BRUNOF ROM SRL cu sediul în Ialomita, Loc. Fetesti Gara, Str. Carpati 59, în maxim 14 zile calendaristice din momentul primirii comenzii.

6. Suma platita va fi rambursată integral în 14 de zile calendaristice de la primirea integrală a coletului de retur și scrisorii de denunțare (daca cele două vin separat, cele 14 de zile calendaristice trec de la ultima care a fost primită).